Attesten en formulieren

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom komt u  hiervoor best op raadpleging.

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

Uitzondering is het klaarleggen van voorschriften voor griepvaccin, dit kan telefonisch worden aangevraagd.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, ├ęcht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Attesten voor werkongschiktheid kunnen nooit worden verstrekt zonder dat u door uw arts werd gezien.

Het attest is maar geldig op de dag van daadwerkelijk contact met de arts, u kan dus  niet vragen om een  ongeschiktheid in het verleden voor te schrijven (bv. de voorafgaande dag of week).

Hetzelfde geldt voor ongeschiktheid om naar school te gaan.