Medische wachtdiensten

In de week na 18u, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds een beroep doen op de huisarts van wacht

Centraal oproepnummer    1733Bij een levensbedreigende situatie, bel    112


Apotheek

Om te weten welke apotheek van wacht is, raadpleeg  www.apotheek.be