Opvragen van resultaten kan in principe elke werkdag gebeuren. Wenst u meer uitleg, dan komt u best op raadpleging. Zeker bij afwijkende resultaten neemt de bespreking meer tijd in beslag en is het mogelijk dat uw behandeling dient te worden aangepast.  Indien de arts het nodig acht, zal hij u vragen om hiervoor op raadpleging te komen.

Hebt u vragen of wenst u medisch advies, dan komt u best op raadpleging. Telefonische advies kan enkel in geval van hoogdringendheid.

In de voormiddag wordt u telefonisch onthaald door de secretaresse. Zij kan u desgevallend doorverbinden met één van de artsen die op dat moment raadpleging houdt.

In de namiddag en avond zal doorgaans één van de artsen de telefoon opnemen. Indien wij verhinderd zijn, wordt u doorverbonden met het Telesecretariaat.