Tarieven

Wij zijn geconventioneerd. Dit betekent dat wij de officiële tarieven hanteren conform de geldende RIZIV normen.

  • Raadpleging tussen 08h en 18h: 27 €
  • Raadpleging tussen 18h en 21h: 31  €

Indien u alhier een GMD hebt, betekent dit voor u een reële kost (= remgeld) van  4 € (na terugbetaling door het ziekenfonds)

Indien u een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds geniet,  is het remgeld 1 €

Huisbezoeken (aangevraagd tussen 8h en 18h): 40 €

Voor technische prestaties,  raadplegingen en huisbezoeken 's nachts en tijdens het weekend wordt er een toeslag gevraagd, hiervoor gelden eveneens de officiële tarieven.

Een woordje uitleg omtrent de derdebetalersregeling

Situatie 1: U hebt geen recht op derdebetalersregeling. U betaalt de raadpleging volledig aan de arts. Het elektronisch attest wordt onmiddellijk naar uw mutualiteit gestuurd door de arts. Na enkele dagen krijgt u het bedrag (verminderd met het remgeld) terug van de mutualiteit.

Situatie 2: U hebt een verhoogde tegemoetkoming. In dit geval hebt u  recht op de derdebetalersregeling. Dit betekent dat u enkel het remgeld betaalt (1 € ).

Situatie 3: Er werd u het statuut 'chronisch ziek' toegekend. U kan de derdebetalersregeling vragen bij uw arts. Dit betekent dat u 4€  remgeld aan de arts betaalt.

Situatie 4: U hebt geen recht op de derdebetalersregeling maar u verkeert in financiële nood. Gelieve  ons dit op voorhand te melden. U kan om de derdebetalersregeling vragen ( 4 € ).