Voor het opstellen van attesten en het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. U dient hiervoor steeds op raadpleging te komen.

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Neemt u chronische medicatie dan dient u op geregelde tijdstippen op raadpleging te komen. U vraagt op dat moment voldoende voorschriften tot het volgende contact.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Attesten voor werkongschiktheid kunnen nooit worden verstrekt zonder dat u door uw arts werd gezien.

Het attest is maar geldig op de dag van daadwerkelijk contact met de arts, u kan dus  niet vragen om een  ongeschiktheid in het verleden voor te schrijven (bv. de voorafgaande dag of week).

Hetzelfde geldt voor ongeschiktheid om naar school te gaan.