U betaalt enkel de eigen opleg of  het remgeld

Normaal verzekerden

 • Voor een raadpleging tussen 08h00 en 18h00 betaalt u € 10
 • Voor een raadpleging na 18h00 betaalt u  € 15

Geniet u een verhoogde tegemoetkoming

 • Voor een raadpleging tussen 08h00 en 18h00 betaalt u € 4
 • Voor een raadpleging na 18h00 betaalt u  € 6

Voor huisbezoeken varieert het remgeld volgens leeftijd, chronisch ziek, al dan niet verhoogde tegemoetkoming:

 • normaal: € 20
 • 75-plusser of chronisch ziek: € 15
 • verhoogde tegemoetkoming: € 6

Er kan een supplement worden aangerekend voor

 • raadplegingen en huisbezoeken buiten de normale werkuren
 • in geval van bijzondere eisen (langdurige raadpleging, dringende raadpleging, etc...)
 • technische prestaties
 • in geval u geen GMD heeft in onze praktijk

Betaling kan cash of digitaal via  Payconiq /MobilePay (scannen QR Code)