We werken samen metde ons omringende hulpverleners:

Geneesheren-specialisten, kinesisten, diëtisten, tabakologen, verpleegkundigen en sociale diensten,…