Raadplegingen

Alle raadplegingen zijn op afspraak

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken

Telefonisch op het nummer 09 374 21 91 

Online via onderstaande link

Huisbezoeken

Huisbezoeken moeten telefonisch aangevraagd worden op het vast telefoonnummer 09 374 21 91

Vraag uw huisbezoek tijdig aan, liefst voor 11 uur 's ochtends. U kan geen huisbezoeken aanvragen online.

Binnen de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal. Daarom geven wij de raad om indien mogelijk op consultatie te komen. Op de raadpleging wordt u sneller en efficiënter behandeld.

Wanneer u echter niet in staat bent om naar de praktijk te komen omdat u zich moeilijk of niet kan verplaatsen (hoogbejaarden, ernstig zieken, ....), kan u steeds een huisbezoek aanvragen.

Aandachtspunten

Indien u met 2 (of meer) personen op raadpleging komt, gelieve dan ook 2 (of meer) opeenvolgende afspraken te maken. Op die manier is het voor de arts mogelijk om uw klachten binnen de voorziene tijd te behandelen en komen de afspraken met andere patiënten niet in het gedrang.

Hebt u een lange lijst klachten opgespaard, dan kan de arts waarschijnlijk niet elke klacht in het tijdsbestek van 15 tot 20 minuten behandelen. U krijgt in dat geval een vervolgafspraak.

Komt u voor een preoperatief onderzoek, dan valt te voorzien dat de raadpleging langer zal uitlopen. Hiervoor dient u twee opeenvolgende afspraken te maken met vermelding van de reden. Bij voorkeur maakt u eerst een afspraak met de verpleegkundige voor labo, EKG en vragenlijst, waarop dan een tweede afspraak volgt bij de arts voor bespreking van de resultaten en afwerking van het preoperatief onderzoek.

Indien u komt voor een jaarlijkse check-up met bloedonderzoek (en indien nodig EKG), dan kan u eveneens een afspraak maken met de verpleegkundige. Er wordt dan een vervolgafspraak gepland bij de arts voor bespreking van de resultaten.

Bloedresultaten worden bij voorkeur besproken tijdens de raadpleging.

Gelieve bij elke raadpleging uw identiteitskaart mee te brengen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie