Vanaf maandag 4 mei is het weer mogelijk om afspraken online te maken.
Alle raadplegingen zijn voortaan op afspraak (m.a.w. er  zijn geen vrije raadplegingen meer mogelijk)
Bij klachten van luchtweginfectie (hoesten, snot, koorts,...) dient u steeds telefonisch contact op te nemen om een afspraak te maken
U kan ons elke weekdag bereiken van 08u 's morgens tot 19u 's avonds.
Vast telefoonnummer 09 374 21 91
U mag de praktijk niet betreden zonder mondmasker. Het dragen van een mondmasker getuigt van respect voor uzelf en voor elkaar. Draag uw mondmasker niet enkel bij de dokter maar liefst ook in elke situatie waarbij u in contact kan komen met anderen. Draag uw masker correct, dus over neus en mond. Raak uw masker niet onnodig aan. Houd steeds afstand van anderen.

Belangrijk bericht met betrekking tot het  CORONA-VIRUS

Beste patiënten,

Naast de algemene preventieve maatregelen die u zelf dient toe te passen (zoals bvb handhygiëne, beperking van publieke contacten, vermijden speeksel- en snotcontact, geen verzwakte en/of oudere mensen te bezoeken, etc…)  zijn er ook enkele wijzigingen in de dagelijkse werking van onze huisartsenpraktijk

Vanaf 04 mei wordt de gewone gang van zaken in de  huisartsenpraktijk weer hervat. Alle raadplegingen gaan door op afspraak. U kan telefonisch of online een afspraak te maken, graag met vermelding van uw klacht.

Gelieve geen online afspraak te maken als u symptomen heeft die passen bij een op Corona-lijkende infectie. Neem in dat geval telefonisch contact op met de arts om een afspraak te maken.

Bij het betreden van de praktijk draagt u steeds, op correcte wijze, uw mondmasker. U desinfecteert de handen bij het betreden en bij het verlaten van de praktijk.

Beleid bij vermoeden Corona-infectie

Elk van de hier volgende symptomen moet doen denken aan een op Corona-lijkende infectie

U hebt 1 van de volgende klachten
Hoest
Kortademigheid
Pijn op de borst
Plots geur-of smaakverlies
Verergering van reeds bestaande chronische luchtwegklachten
U hebt 2 of meer van de volgende klachten
Koorts
Spierpijn
Vermoeidheid
Verstopte of lopende neus
Keelpijn
Hoofdpijn
Verlies van eetlust
Waterige diarree
Verwardheid
Plotse val

U belt naar het nummer van onze praktijk 09 374 21 91
Telefonisch zullen wij met u enkele vragen overlopen
De arts kan beslissen tot het uitvoeren van een test voor het corona-virus
Vermijd fysiek contact met anderen

Na het doormaken van een op Corona-lijkende infectie kan een bloedtest verricht worden om na te gaan of u antistoffen hebt aangemaakt tegen het virus. De criteria voor de vergoeding van de test zijn op dit moment niet gekend. Het is mogelijk dat de test volledig voor uw eigen rekening is.

Hebt u een negatieve test (dus u hebt geen antistoffen) dan sluit dat een recente infectie niet uit.

Een positieve test toont de aanwezigheid van antistoffen. Het is nog niet geweten hoe lang deze antistoffen beschermend werken.

Ga niet rechtstreeks naar de spoeddienst als u symptomen van een luchtweginfectie vertoont. Contacteer eerst de huisarts voor verder advies en hulp. Niet-dringende aandoeningen horen niet thuis op spoed.

Dank voor het begrip en tracht verstandig en veilig met de situatie om te gaan, dit zowel voor uzelf, uw naasten als voor de rest van de bevolking.

Dokters Jacques, Heidi en Davy

Welkom

Welkom op de website van onze huisartsenpraktijk Bergez-Bosteels te Aalter.
Wij staan tot uw beschikking met drie vaste artsen: dr. Jacques Bergez, dr. Heidi Bergez en dr. Davy Bosteels.
U vindt hier informatie over onze dokterspraktijk, de openingstijden van de praktijk, informatie over de wachtdienst, hoe een afspraak te maken, het Globaal Medisch Dossier, enz...
U kan online een afspraak maken voor raadpleging (zie rechts boven)
U kan er ook voor kiezen om telefonisch een afspraak te maken op het vaste telefoonnummer 09 374 21 91
Voor huisbezoeken dient u steeds telefonisch contact op te nemen!
Gelieve uw identiteitskaart mee te brengen naar de consultatie!
Bekijk eens rustig deze site en plaats mij bij uw favorieten. Zo blijft u op de hoogte van mogelijke veranderingen in de praktijk en interessante medische informatie.