Bij klachten van luchtweginfectie mag er geen online afspraak gemaakt worden.
Gelieve steeds telefonisch contact op te nemen op ons vast telefoonnummer 09 374 21 91
Bij overbelasting van de lijn, kan u ons ook bereiken op het GSM nummer 0465 03 23 57

BELANGRIJK BERICHT met betrekking tot het  CORONA-VIRUS

Beste patiënten,


De huidige situatie omtrent de COVID-19 crisis is u waarschijnlijk niet ontgaan. Naast de algemene preventieve maatregelen die u zelf dient toe te passen (zoals bvb handhygiëne, beperking van publieke contacten, vermijden speeksel- en snotcontact, geen verzwakte en/of oudere mensen te bezoeken, etc…) heeft dit ook belangrijke gevolgen voor de dagdagelijkse werking van onze huisartsenpraktijk.


Bijgevolg gaan volgende maatregelen van start vanaf 16 maart 2020 (tot nader tegenadvies van de Nationale Veiligheidsraad):De consultaties gaan gewoon door


Opgelet

 Bij klachten van luchtweginfectie mag er geen online afspraak gemaakt worden

U dient in dat geval steeds telefonisch contact op te nemen


U kan niet langskomen in de praktijk als u eender welk symptoom heeft dat past bij een onderste of bovenste luchtweginfectie. Deze maatregel is noodzakelijk om te voorkomen dat u anderen gaat besmetten


U kan ons bereiken op ons vast telefoonnummer  09 374 21 91


Bij overbelasting van de lijn, kan u ons ook bereiken

op het GSM nummer 0465 03 23 57


U kan telefonisch terecht voor vragen, adviezen, het plannen van raadplegingen en huisbezoeken. U kunt ons elke weekdag bereiken van 8 uur 's morgens tot 19 uur 's avonds. Indien u, gezien de drukte, in wachtrij terechtkomt, gelieve even geduld te hebben en niet op te hangen en opnieuw te bellen


Symptomen van onderste of bovenste luchtwegontsteking


  •  Hoest
  •  Neusloop
  •  Keelpijn
  •  Sinusale klachten
  •  Oorpijn
  •  Kortademigheid (zeker contact opnemen)
  •  Koorts

Opgelet: deze symptomen kunnen ook in combinatie met maag-en darmklachten verschijnen

Personen die aan 1 van de hierboven genoemde symptomen lijden mogen in geen enkel geval langskomen op de praktijk

Ook niet voor het afhalen van een ziektebriefje of voorschrift

Voor dit laatste dient u iemand anders langs te sturen die zeker en vast niet ziek is


Indien u voor andere klachten dan deze hierboven op consultatie komt

moeten we u toch vragen om maximaal de hygiënische maatregelen toe te passen
U vertoont tekenen van een luchtweginfectie, wat nu?


U belt naar de nummer van onze praktijk: 09 374 21 91

Telefonisch zullen wij met u enkele belangrijke vragen overlopen. Bij milde klachten zal beslist worden om over te gaan tot thuisisolatie. Er wordt telefonisch arbeidsongeschiktheid voorgeschreven gedurende 7 dagen.  Gedurende deze 7 dagen blijft u thuis en vermijdt u elk fysiek contact met anderen.

Bij ernstige klachten zal u worden doorverwezen naar het zorgmeldpunt. Hiervoor werd een procedure uitgewerkt.

Gezien de extra werkdruk  door deze telefonische contacten,  willen we u vragen de gesprekken zo kort mogelijk te houden.


Het verkrijgen van een ziekte-attest via telefoon is een uitzonderlijke procedure met als enige doel de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Niet-zieke personen komen niet in aanmerking. In geval u thuis dient te blijven voor de zorg voor uw kind dient u sociaal verlof aan te vragen.Een onderzoek door middel van een screeningstest wordt niet uitgevoerd. Enkel zorgpersoneel en gehospitaliseerde patiënten komen hiervoor in aanmerking. 


Ga niet rechtstreeks naar de spoeddienst als u symptomen van een luchtweginfectie vertoont. Probeer liefst eerst ons te contacteren zodat wij u advies en hulp kunnen bieden. De spoeddiensten en ziekenhuizen zijn op dit ogenblik overbevolkt en niet-dringende of niet-ernstige gevallen horen hier ook niet thuis. Tevens vergroot u hierdoor het risico op toename van de epidemie. 


Dank voor het begrip en tracht verstandig en veilig met de situatie om te springen, dit zowel voor uzelf, uw naasten en de rest van de bevolking. 


Dokters Jacques, Heidi en DavyWelkom

Welkom op de website van onze huisartsenpraktijk Bergez-Bosteels te Aalter.

Wij staan tot uw beschikking met drie vaste artsen: dr. Jacques Bergez, dr. Heidi Bergez en dr. Davy Bosteels.

U vindt hier informatie over onze dokterspraktijk, de openingstijden van de praktijk, informatie over de wachtdienst, hoe een afspraak te maken, het Globaal Medisch Dossier, enz...

U kan online een afspraak maken voor raadpleging (zie rechts boven)

U kan er ook voor kiezen om telefonisch een afspraak te maken op het vaste telefoonnummer 09/374 21 91

Voor huisbezoeken dient u steeds telefonisch contact op te nemen!

Gelieve uw identiteitskaart en een kleefbriefje van de mutualiteit mee te brengen naar de consultatie!

Bekijk eens rustig deze site en plaats mij bij uw favorieten. Zo blijft u op de hoogte van mogelijke veranderingen in de praktijk en interessante medische informatie.