Hebt u vragen of wenst u medisch advies, dan vragen wij met aandrang dat u op raadpleging komt.

Telefonisch advies kan enkel in geval van hoogdringendheid.

In de voormiddag wordt u telefonisch onthaald door de praktijkassistente. Zij kan u desgevallend doorverbinden met één van de artsen die op dat moment raadpleging houdt.

Bij afwezigheid van de praktijkassistente wordt u doorverbonden met het telesecretariaat.

Telefonische bespreking van laboresultaten en medische beeldvorming dienen tot een minimum te worden beperkt.

Bij afwijkende resultaten of als u meer uitleg wenst, vragen wij u op raadpleging te komen. Zeker bij afwijkende resultaten neemt de bespreking meer tijd in beslag en is het mogelijk dat uw behandeling wordt aangepast.

Voor het voorschrijven van chronische medicatie vragen wij dat u op raadpleging komt.

U vraagt voldoende voorschriften voor 3 tot 6 maanden afhankelijk van het advies van de arts.

Heeft iemand anders van uw gezin medicatie nodig, dan dient deze zelf op raadpleging te komen.

Als u attesten of formulieren heeft die de arts moet invullen, dan maakt u een afspraak voor raadpleging bij de arts.

Klik hier Attesten en formulieren